All posts by Live Ytrehus

KLUBBKVELD 2.11.21

Alle medlemmer inviteres til sesongavslutning og strategiarbeid tirsdag 2.november kl.17-21 i Fossekallen ILs klubblokaler i Schjongslunden. Program for kvelden: kl.16.00 TRENING Løype legges ut her på hjemmesida. Vi disponerer ikke garderobe kl.17.00 KLUBBUTVIKLING Styret innleder om arbeidet med klubbens strategi for perioden 2022-2026. Utkast til planen blir lagt ut her på hjemmesida kl.17.30 SERVERING Pizza, mineralvann kl.18.00 MEDLEMMENES MENING om klubbutvikling og strategiplanen. Gruppevis jobbing kl.19.00 PREMIERING Premiering karusell. Utdeling av innsatspokalen 2021. Kaffe og kaker kl.20.00 OPPSUMMERING Innspill til…

Read More »

KLUBBMESTERSKAP 2021

I dag tirsdag 22.juni hadde vi et spennende klubbmesterskap på Krokskogen der det ble kåret 11 klubbmestere. De sees på bildet: Bakerste rekke f.v. Brede Høibak Gundersen (H 60-), Helge Revhaug(H 75-), Knut Aas (H 60-), Lars-Inge Arnevik (H 21-) og Mikkel Berglund (H 17-20); midterste rekke f.v. Nan Kristin Rogstad (D 40-), Ragnhild Elsrud Hultgreen (D 60-), Line Solenby Sparr (D 15-16), Oda Opseth (D 13-14), Julie Rogstad Sæther ( D -12) og Kristine Grønlund (D 21-); foran f.v.…

Read More »

ÅPENT KLUBBMESTERSKAP

Tirsdag 22.juni blir det åpent klubbmesterskap for ROL med arena på Retthella på Krokskogen. Det kan kjøres bil inn til felles parkering hvor det er ca 5-10 min å gå. Vi oppfordrer til samkjøring fra parkeringen ved Kleivstua. Bommen er åpen for innkjøring mellom kl 17:00 og 17:20. Sosial samling med medbrakt egen mat og drikke og MEDALJEUTDELING etter løpet. Klubbmesterskapsklasser og løype: Nybegynnerløype med premie til alle 16 år og yngre 2 km (enkel løype): D–12, H–12, D 13-14,…

Read More »

Informasjon om medlemskontingent-fakturering 2021

Faktura for medlemskontingent 2021 i Ringerike O-lag blir sendt ut i nær fremtid. Til glede for medlemmene ble det på klubbens årsmøtet besluttet at: Klubben dekker startkontingent for alle medlemmer i terminfestede løp i Norge.Løp i utlandet dekkes for medlemmer til og med 20 år. Øvrige medlemmer betaler fullt ut selv. Unntaket er klubbturer, hvor styret fastsetter regler for dekking til den enkelte tur. VM for veteraner dekkes også fullt ut.Løpere som ikke starter i et løp de er påmeldt…

Read More »

NYTT O-ÅR NYTT STYRE

Årsmøtet i ROL torsdag 11.februar ble avviklet på en vellykket måte med styremedlemmene og møteleder plassert på Ringkollstua og de andre møtedeltakerne til stede via Teams, 17 stykker i alt. Årsmelding, årsplan, regnskap og budsjett ble vedtatt. Lagets økonomi er god og klubben dekker alle startkontingenter til løp i Norge i 2021. Løp og løp. Styret ble på det nærmeste gjenvalgt, men Helge Graffer ble takket av etter seks år som leder i Kartutvalget og Lars-Inge Arnevik ble ønsket velkommen…

Read More »

DIGITALT ÅRSMØTE

Årsmøtet i ROL torsdag 11.februar kl.19.00 gjennomføres digitalt. Du må melde deg på møtet ved å sende en e-post innen torsdag 11.02 kl.15.00 til o-lagets leder Kristian Kihle på denne adressen: leder@ringerike-o-lag.net Kristian svarer på din e-post med å invitere deg til Microsoft Teams meeting. I e-posten fra han er det en lenke som heter Click here to join the meeting. Du vil være med på møtet, så da trykker du på den. Nå kommer det opp et vindu med…

Read More »

ÅRSMØTEDOKUMENTER

Vi minner om årsmøtet torsdag 11.februar kl.19.00. Alle papirene til årsmøtet finnes her: Saksliste, årsrapport, årsplan, regnskap, budsjett og forslag til ny lov for ROL. Arsmotedokument-2021Last ned ROL-2020-RegnskapLast ned ROL-2021-Budsjett-med-egenandelLast ned ROL-2021-Budsjett-uten-egenandelLast ned Forslag-til-ny-lov-for-ROLLast ned

Read More »

Nils Korgerud til minne

Gudmund Bakke og Frode Løset har i Ringerikes Blad 27.01.2021 skrevet dette minneordet om Nils Korgerud:  Ved Nils Korgeruds bortgang har Ringerike mistet en av sine mest kjente idrettsprofiler. Nils ble født 27. februar 1937, på samme dag som Kong Harald, og en time etter tvillingbror Elling. Da folk i Vestre Ådal utover dagen gratulerte hverandre med at landet hadde fått en prins, mente en eldre kar i grenda at de «heller burde gratulere a Maren i Aslebråtan, for hu…

Read More »

MULIG DIGITALT ÅRSMØTE

Årsmøte i klubben skal arrangeres torsdag 11.februar.  Det er planlagt på Ringkollstua,  men slik det ser ut nå kan vi bare møtes 10 personer innendørs. Vi forbereder derfor et digitalt møte.  Når vi kjenner smittevernreglene i uke 6, legger vi ut nærmere informasjon her og på klubbens Facebookside.

Read More »

ÅRSMØTE 2021

Vi kaller inn til årsmøte torsdag 11.februar, 2021 kl.19.00 på Ringkollstua. SAKSLISTE:   Årsmelding og regnskap 2020.  Årsplan og budsjett 2021.  Valg.  Andre saker som ønskes tatt opp meldes styret v/ Kristian Kihle  innen   28.januar.  Endelig saksliste med saksdokumenter legges ut her på hjemmesida senest 4.februar.  

Read More »

RASMUS FIKK INNSATSPOKALEN

Innsatspokalen for 2020 er tildelt Rasmus Berglund for hans 9.plass i H 15 på langdistansen i Hovedløpet.   Vi gratulerer.  Vi kjenner Rasmus som en gutt som er rask og lett på foten og som har gjort mange bra sprintløp, derfor er det ekstra morsomt at han på Hovedløpet i år hevdet seg så bra på langdistansen.  Han viste fram spurtegenskapene sine likevel ved å ha beste tid på oppløpet.  Hovedløpet ble arrangert av Østmarka OK med langdistanse på Gjelleråsen lørdag…

Read More »

KÅRE STRANDE TIL MINNE

Kåre Strande døde tirsdag 27.oktober, 98 år gammel.  Han vil bli husket som en del av stammen i Ringerike o-lag, både i den aktive flokken og som en del av det administrative limet i klubben.  Kåre var født og oppvokst på Ringerike og flyttet tilbake hit da han ble pensjonist.  Han konkurrerte for ROL helt til han var over nitti år, og beholdt konkurranseinstinktet hele veien.  På samlingsplass var det inspirerende å høre Kåre diskutere eget løp med andre deltakere, og hvordan han ergret seg over o-tekniske feil eller gledet seg over fin gjennomføring.  Gleden med sporten delte Kåre med oss andre i ROL og han bidro med sin kunnskap ved å inneha flere verv, også som leder i klubben i to perioder.

Kåre var en skogens mann, både i sin yrkeskarriere og som et menneske av hel ved.  Vi kunne alltid stole på Kåre.  Han nøt stor respekt i O-Norge og vi var stolte av å tilhøre samme klubb som han.  Vi minnes alt godt samhold og hedrer en ekte o-løper.facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail

SESONGAVSLUTNING AVLYST

Grunnet for få påmeldte må vi dessverre avlyse sesongavslutningen på Ringkollstua i morgen lørdag 31.oktober.  Smittesituasjonen på Ringerike med nabokommuner har økt den siste tida, og det er sikkert medvirkende til manglende oppslutning.  Beklagelig at det ble slik. Trass i restriksjonene på idrettslig aktivitet i koronaåret 2020 har  vi hatt en fin høstsesong med et vel gjennomført Ringeriksløp, ni løp i Ringerikskarusellen og overraskende god deltakelse i Nattuglas tre løp.  Takk til alle involverte.  Det er fortsatt mulig å prøve…

Read More »

SESONGAVSLUTNING LØRDAG 31. OKTOBER

Husk å melde deg på sesongavslutningen på Ringkollestua innen torsdag 29.10 https://eventor.orientering.no/Events/Show/13847 Du har kanskje ikke tenkt å trene verken i N-, 3- eller 5 kilometersløypa, men du må av hensyn til smittevern og matservering likevel melde deg på i én av dem.  Det er sånn vi registrerer hvem som kommer.  Det er ingen tidtaking eller resultatliste fra treningsløypene. Selv om årets sesong har vært kortere og mer nasjonal enn vanlig, har du kanskje tatt noen gode, morsomme og illustrerende…

Read More »

Sesongavslutning

Vi inviterer alle medlemmer til sesongavslutning på Ringkollstua lørdag 31.oktober kl.16.00.  Treningsløype med nybegynner, 3 km og 5 km tilgjengelig fra kl.14.00.  Kart lastes ned fra hjemmesida.  Dusj og badstue er åpen.  Servering av middag, kaffe og boller. Utdeling av klubbens innsatspokal og premiering av Ringerikskarusellen. Årets beste orienteringsbilde skal kåres.  For å være med i kåringen laster du opp dine bilder her: https://www.dropbox.com/request/pZdwoowQaKBoWY1kHchw.   Påmelding på Eventor innen torsdag 29.oktober: https://eventor.orientering.no/Events/Show/13847

Read More »

2020-styret i ROL

Styret for klubben for 2020 ble valgt på årsmøtet 10.februar, men på grunn av koronarestriksjonene foregikk all møtevirksomhet i vår som nettmøter.  Først på siste styremøte 21.september møttes medlemmene fysisk, og kunne få tatt et bilde. Styret består av f.v.:  Helge Graffer – Kartutvalget, Kristian Kihle – leder, Kari Strande – Arrangementsutvalget, Kristine Grønlund – Rekruttering- og treningsutvalget, Brede Høibak Gundersen – kasserer og Live Ytrehus – sekretær.   Leder av Trim- og tur-o-utvalget Marion Amundsen sitter også i styret, men var…

Read More »

KLUBBMESTERSKAPET 2020

Klart septembervær og en koselig setervoll skapte rammen rundt klubbmesterskapet på Sørsetra i dag.  Kari Strande og Morten Dåsnes hadde lagt løypene der 35 løpere stilte til start.  Vi har ofte hatt både treninger og karuselløp fra Kleivstua, men aldri i området rundt Sørsetra, så det var nytt for de fleste.  En ekstra utfordring for de som kjempet om klubbmestertittelen.  Det konkurreres i åtte klasser og med løypelengder på seks-, fire- og to kilometer.  Løypene legges i sløyfer på to kilometer…

Read More »

Klubbmesterskap tirsdag 8.september, 2020

Tirsdag 8. september blir det åpent klubbmesterskap for ROL med arena på Sørsetra på Krokskogen. Det kan kjøres bil helt inn og vi oppfordrer til samkjøring fra parkeringen ved Kleivstua Premieutdeling og mat etter løpet, kr 150,- for ikke-medlemmer.   Klubbmesterskapsklasser og løype: Nybegynnerløype med premie til alle 16 år og yngre 2 km (enkel løype): D–12, H–12, D 13-14, H 13-14, D 40-, D 60-, H 60-, D 75-, H 75- 4 km (1 sløyfe B-nivå + enkel løype):…

Read More »

Ringerikskarusell nr.4

Velkommen til karusell i morgen torsdag 20.august.  Oppmøte og parkering på Jaklefoss, i krysset mellom Ringkollvegen og vegen inn til Langtjern.  Bompenger(kort) kr 40,-; og det samme er startkontingenten(Vipps).  Løypene er 6km, 4km, 2km og 1,3km nybegynner.  Start mellom kl.18.00 og 19.00.  Deilig bad i Røstjern venter etter endt innsats.  Vi sees.  

Read More »

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com