KLUBBKVELD 2.11.21 (med treningsløype)

Alle medlemmer inviteres til sesongavslutning og strategiarbeid tirsdag 2.november kl.17-21 i Fossekallen ILs klubblokaler i Schjongslunden. Program for kvelden:

kl.16.00 TRENING Treningsløype henger ute fra kl. 16 – løypa finner du under.
Postene henger stort sett midt i sirkelen. Vi disponerer ikke garderobe.

kl.17.00 KLUBBUTVIKLING Styret innleder om arbeidet med klubbens strategi for perioden 2022-2026. Utkast til planen blir lagt ut her på hjemmesida

kl.17.30 SERVERING Pizza, mineralvann

kl.18.00 MEDLEMMENES MENING om klubbutvikling og strategiplanen. Gruppevis jobbing

kl.19.00 PREMIERING Premiering karusell. Utdeling av innsatspokalen 2021. Kaffe og kaker

kl.20.00 OPPSUMMERING Innspill til strategiplanen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com