Innsatspokal til Morten Dåsnes

Hvert år, hvis vi finner kandidater, deler ROL ut en innsatspokal til et medlem som har hatt spesielt gode, sportslige resultater – og til et medlem som har gjort en særlig omfattende administrativ innsats.  I år ble det bare delt ut pokal i den siste kategorien, og den gikk til Morten Dåsnes.  Morten er én av nøkkelpersonene i Ringerike o-lag.  Han har så stor kapasitet på flere områder at han egentlig kunne fått pokalen hvert eneste år, og han har da også fått den tidligere, men styret vil gjerne vise klubbens takk for den innsatsen han gjør ved å tildele han pokalen også for 2021.

Mortens orienteringsår startet allerede i desember 2020, da han la ut ei Adventsløype til glede for løpsglade ROLinger, og han fortsatte i 2021 som medlem av treningsutvalget med ansvar for mange ukentlige treninger.  Han var én av løypeleggerne til klubbmesterskapet og til kretsmesterskapet, han er den som driver aktivitetene i forbindelse med Verdens orienteringsdag på Ringerike, og hvis det skal gis en høringsuttalelse i forbindelse med utbygging eller omdisponering av arealer der vi har o-kart, så er det som oftest Morten som forfatter uttalelsen.

Vi gratulerer med innsatspokalen 2021.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com