Stolpejakten i Hole 2024

Ringerike O-lag åpner Stolpejakten Hole lørdag 4. mai på to stolpekart med i alt 50 stolper; på Røyse og Svendsrudmoen- Vik. Last ned appen stolpejakten! Områdene er i hovedsak langs stier og veier, med flott utsikt mange steder. Det er stolper ved flere historiske punkter med omtale som kommer opp i appen. Vis hensyn, hold hunder i bånd og ta med ev matpapir o.l. Parkeringsmuligheter er avmerket på kartene med mulighet til å legge opp flere forskjellige rundturer. Stolper skal ikke tas fra bil. Det er Hege, Marit, Nina, Ingrid og Kari som har stått for utsetttingsjobben.

På kartet på Røyse fra Onsakervika til Frøshaugåsen er det 20 stolper. Her er det lagt inn informasjon om fornminner fra Jernalderen på stolpene. Løypa følger delvis Pilegrimsleden. Kartet er ikke helt oppdatert når det gjelder stier. Enkelte stier på kartet er ikke lenger i terrenget og det er også kommet en del nye stier. Fra stolpe 10 kan det være enklest å følge sti et stykke rett nordover og så skogkanten fram til stolpe 11 ved det oppdyrkede området. Det er forutsatt parkering på en av campingplassene ved Onsakervika som utgangspunkt for turen. Her kan man også avslutte med et deilig bad og en is.

På kartet Svensrud – Vik er det 30 stolper som kan tas i en stor runde eller deles på tre mindre runder i de ulike skogsområdene. Her starter løypa med en stolpe i en liten canyon, så noen varierte opp og ned turer før turen går over den gamle postveien gjennom kulturlandskapet vest for Vik. Det er stolpe ved en geologisk vernet forekomst og fine benker fra Frivilligsentralen som man kan stoppe og nyte nistematen på. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com