Innbydelse NM-Ultralang

LOGO-NM-ULTRA2015_260px[Last ned side som PDF]

Viul OK, Fossekallen il og Ringerike OL inviterer til Norgesmesterskap Ultra langdistanse lørdag 22. august 2015.
Løpet arrangeres samtidig med Ringerike 2-dagers med klassetilbud til alle.

Løpskontor:
På arena fra kl 08.00

Arena:
Eggemoen, merka fra E 16 mellom Hønefoss og Jevnaker. Fra Hønefoss sentrum ca 5 km. Timesruter med buss mellom Oslo og Hønefoss og bergensbanen har stopp på Hønefoss. Reisetid fra Gardermoen ca 1 time, bussrute Askeladden.
Inntil 5 minutter å gå fra parkering til arena på vei og god sti.
Salg av kioskvarer og av sportsutstyr (Sport8) på arena.

IMG_7249-001
Kart og terreng
Kart Eggemoen – Hensmoen i målestokk 1:15.000, utgitt 2015.
Terrengområdet er svært variert med to flate furumoer med innslag av dødisgroper, småkupert kolleterreng, ei krevende skråli og ravineterreng. Vegetasjonen varierer fra storvokst furuskog, grandominert blandingsskog, ungskog og hogstflater. Det er en rekke veier og stier i området. Løpbarheten varierer fra svært god til middels.

Start
Første start kl 10.00
Avstand fra arena til start ca. 2 kilometer, gangtid ca. 25 minutter i flatt terreng og langs vei.

IMG_7213-001

Stempling, tidtaking og GPS-tracking
EMIT EKT stemplingskontroll. EmiTag tidtaking og resultatservice. GPS-tracking med resultatservice på web.

Vinnertider
Konkurransen blir gjennomført med intervallstart. Startintervall 3 minutter, kan bli redusert til 2 min ved stor deltakelse i enkelte klasser.

Stipulerte vinnertider:
D 17-18: 90 minutter H 17-18: 100 minutter
D 19-20: 100 minutter H 19-20: 115 minutter
D 21-: 120 minutter H 21-: 150 minutter

IMG_7245-001

Premiering
Premiering i henhold til NOFs regler; til 1/3 inntil 30 stykker, og medaljer til de 3 beste.

Påmelding
Nettbasert påmelding via Eventor
Påmeldingsfrist mandag 10. august kl 23.59. Etteranmelding innen onsdag 19. august kl 23.59.
Startkontingent kr 650. Etteranmeldingsgebyr kr 250.
Reisefordeling kr 100 i hht NOFs regler kommer i tillegg.
Startkontingent og reisefordeling blir fakturert klubbene i etterkant.

Kart og trening
Tidligere kart over området; Eggemoen (2013), Hensmoen (2011), Skjerpåsen (1999) Vågårdsåsen (1998) kan kjøpes ved henvendelse til Morten Dåsnes (m-daasne@online.no)
Treningsløype på 8-10 km i relevant terrengtype Kihlemoen – Oppenåsen vil være tilgjengelig fra 8. juni.

Overnatting
Mer info kommer.

Nøkkelpersoner:
Løpsleder: Morten Dåsnes, tlf 41618459
Løypelegger: Lars-Inge Arnevik
Hovedkontrollør: Jan Arild Johnsen, NOF
Løypekontrollør: Kim André Sveen

Stripe hovedsponsorer2015

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com