Informasjon om medlemskontingent-fakturering 2021

Faktura for medlemskontingent 2021 i Ringerike O-lag blir sendt ut i nær fremtid.

Til glede for medlemmene ble det på klubbens årsmøtet besluttet at:

  • Klubben dekker startkontingent for alle medlemmer i terminfestede løp i Norge.
  • Løp i utlandet dekkes for medlemmer til og med 20 år. Øvrige medlemmer betaler fullt ut selv. Unntaket er klubbturer, hvor styret fastsetter regler for dekking til den enkelte tur. VM for veteraner dekkes også fullt ut.
  • Løpere som ikke starter i et løp de er påmeldt til, dekker startkontingenten selv. Unntatt er forfall til løp på grunn av sykdom eller skade.
  • Etteranmeldingsavgift dekkes av den enkelte løper. Unntaket er medlemmer til og med 20 år, hvor klubben dekker etteranmeldingsavgift.
  • Løp hvor betaling skjer direkte til arrangør fra den enkelte løper, f.eks. kontantbetaling eller Vipps, dekkes av den enkelte løper med unntak for de til og med 20 år. (Dette for å forenkle kassererjobben.)

Dette er andre året som kontingent-fakturaene sendes ut via NIF’s KlubbAdmin-system/Buypass. Kontingenten betales derfor til en Buypass-konto og deretter blir kontingenten overført klubbens konto. Det er flere måter å betale kontingenten på. Dersom man ønsker eFaktura så må medlemmet ha en profil på MinIdrett. Profilen etableres på https://minidrett.nif.no/.

Ut fra navn, fødselsdato, mm vil NIF verifisere deg (NIF sjekker ovenfor folkeregisteret). Når du er verifisert i MinIdrett vil du kunne få kontingent-fakturaen som eFaktura forutsatt at du har en avtale med nettbanken om eFaktura.

Er det noe du lurer på med medlemskontingenten kan du kontakte Brede på 91103648 eller sende en e-post til kasserer@ringerike-o-lag.net.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com