NYTT O-ÅR NYTT STYRE

Årsmøtet i ROL torsdag 11.februar ble avviklet på en vellykket måte med styremedlemmene og møteleder plassert på Ringkollstua og de andre møtedeltakerne til stede via Teams, 17 stykker i alt. Årsmelding, årsplan, regnskap og budsjett ble vedtatt. Lagets økonomi er god og klubben dekker alle startkontingenter til løp i Norge i 2021. Løp og løp. Styret ble på det nærmeste gjenvalgt, men Helge Graffer ble takket av etter seks år som leder i Kartutvalget og Lars-Inge Arnevik ble ønsket velkommen som ny leder. ROL har hatt en målstruktur med mange detaljerte delmål. Denne gjelder også for 2021, men i løpet av året skal det utarbeides ny målstruktur for perioden 2022-26. Årsmøtet kom med innspill til at denne burde ha færre mål, de burde formuleres som satsingsområder, og konkurranseaktivitet og resultatmål burde reduseres til fordel for ikke-konkurransepregete mål. Vi vil invitere alle i klubben til å være med på å mene noe om hva og hvordan vi skal satse framover mot 2026. Kan vi ikke møtes fysisk i løpet av våren -21 så erfarte vi på dette årsmøtet at Teams også kan fungere.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com