KÅRE STRANDE TIL MINNE

Kåre Strande døde tirsdag 27.oktober, 98 år gammel.  Han vil bli husket som en del av stammen i Ringerike o-lag, både i den aktive flokken og som en del av det administrative limet i klubben.  Kåre var født og oppvokst på Ringerike og flyttet tilbake hit da han ble pensjonist.  Han konkurrerte for ROL helt til han var over nitti år, og beholdt konkurranseinstinktet hele veien.  På samlingsplass var det inspirerende å høre Kåre diskutere eget løp med andre deltakere, og hvordan han ergret seg over o-tekniske feil eller gledet seg over fin gjennomføring.  Gleden med sporten delte Kåre med oss andre i ROL og han bidro med sin kunnskap ved å inneha flere verv, også som leder i klubben i to perioder.

Kåre var en skogens mann, både i sin yrkeskarriere og som et menneske av hel ved.  Vi kunne alltid stole på Kåre.  Han nøt stor respekt i O-Norge og vi var stolte av å tilhøre samme klubb som han.  Vi minnes alt godt samhold og hedrer en ekte o-løper.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com