REFERAT FRA ÅRSMØTET 2020

Alle på bildet var med på O-ringen i Kolmården i 2019, og de fleste av dem deltar på én eller annen måte i ROLs styre og stell.  Orientering er å bevege seg i terrenget ved hjelp av kart og kompass.  Noen få, eller noen av og til, klarer seg uten kompass.  Uten kart er det verre, men du trenger ikke se på kartet hele tiden for å bevege deg ved hjelp av kart.  Det holder å kikke på kartet med jevne mellom og så memorere det du har sett, eller lest; som en orienteringsløper ville sagt.  Karthusk er en viktig egenskap for en orienteringsløper.  Skjønt løper, det går også an å bevege seg i gangfart og likevel kalle det orientering.  Denne idretten og mosjonsaktiviteten er avhengig av at noen lager kart i den målestokk og med det detaljeringsnivå som er hensiktsmessig, og aktiviteten er avhengig av at noen arrangerer løpskonkurranser oig henger ut poster til turorientering.  Til dette trengs en orienteringsklubb.  KLubben må ha en administrasjon, og nå har vi hatt årsmøte.  Referatet kan du lese her:  ROL Referat årsmøtet 2020

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com