ÅRSMØTET 2020

Årets konkurransesesong er snart i gang, som her fra sprint-NM i Stavanger i 2018, men først er det oppsummering av fjoråret i klubben.  På årsmøtet i går torsdag 13.februar kom det fram at klubben vår har solid økonomi, vi arrangerte Veteranmesterskapet på en god måte, turorienteringa er stadig like polulær, treninger og karuseller ruller og går gjennom hele året, og det drives et kvalitetsmessig kartarbeid.  Kun på ett område kan vi ikke si oss fornøyd, og det er med vår egen løpsaktivitet.  Siden 2015 ha vi tall for løpsdeltakelse, og den har aldri tidligere i denne perioden vært så lav, og det til tross for at fjoråret var et godt rekrutteringsår med 15 barn på trening og flere nyinnmeldinger i laget.  Vi får håpe det gir frukter i 2020, alle utvalgenes planer legger i hvert fall opp til det.

Som leder av ROL ble Kristian Kihle gjenvalgt.  Det ble også Brede H. Gundersen som kasserer, Live J. Ytrehus som nestleder/sekretær og Kari Strande, Helge Graffer og Kristine Grønlund som henholdsvis leder av Arrangementsutvalget, Kartutvalget og Rekruttering- og treningsutvalget.  Som ny leder av Trim- og turorienteringsutvalget ble Marion Amundsen valgt.

Det har snart blitt en tradisjon med utlodning på årsmøtet der hovedgevinsten er fri løpsdeltakelse i inneværende år.  Den heldige vinner i 2020 er Anne Guro Nøkleby.  Vi ønsker henne, de nye utvalgene og alle klubbens medlemmer lykke til med årets o-sesong.  Et formelt referat fra årsmøtet vil bli tilgjengelig her på hjemmesida om kort tid.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com