MEDIEPREMIERING

I år vil vi spesielt oppfordre  dere som er barn eller ungdommer(<21år) i klubben til å skrive og fortelle om sesongens orienteringsaktiviteter her på hjemmesida vår, eller på Facebook.  Post ett eller flere bilder og/eller tekst om noe du skal eller har vært med på som har med orientering å gjøre:  Konkurranseløp, trening, synfaring, sette ut poster, tur-orientering, leir, bading etter trening, pizzakveld, myrfotball, en som ser på TV fra et o-løp eller noe annet som du opplever med o-sporten.  Alle oppslag gir poeng, og for hvert 5.poeng får du et kinogavekort.  Poengene deles ut slik:

En liten artikkel/reportasje med bilde på hjemmesida   5 poeng

Bilde (ett eller flere i samme oppslag) på hjemmesida   2 poeng

Tekst på hjemmesida (minimum tre setninger)                  2 poeng

Bilde (ett eller flere i samme oppslag) på Facebook        1 poeng

Tekst på FB (minimum tre setninger)                                       1 poeng

Stoff tilhjemmesida kan sendes til Sverre:  sverre.graffer@gmail.com/ 95939145

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com