Turorientering 2018

Snøen ligger fortsatt i store mengder på Ringerike og det er kanskje ikke lett å tenke seg at det er mulig å finne o-poster i skogen. Men tur-o-postene på Prestemoen ligger ute fra 8.april – selv med en del snø i terrenget. Andre tur-o-områder i 2018 er Hovsmarka, Vik-Svensrudmoen og Eggemoen-Marigård (alle foreløpig 28.april) og Damtjern-Løvlia (15.juni). Kjøp konvolutt på http://turorientering.no/ringerikeol/ , G-sport Kuben, Sandberg Sport Hvervenkastet og Jevnaker, Coop i Haug eller ta kontakt med Sissel Skovly (sskovly@gmail.com).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com