KLUBBMESTERSKAPET 2020

Klart septembervær og en koselig setervoll skapte rammen rundt klubbmesterskapet på Sørsetra i dag.  Kari Strande og Morten Dåsnes hadde lagt løypene der 35 løpere stilte til start.  Vi har ofte hatt både treninger og karuselløp fra Kleivstua, men aldri i området rundt Sørsetra, så det var nytt for de fleste.  En ekstra utfordring for de som kjempet om klubbmestertittelen.  Det konkurreres i åtte klasser og med løypelengder på seks-, fire- og to kilometer.  Løypene legges i sløyfer på to kilometer der løperne er innom samlingsplass for kartbytte etter hver sløyfe.  Ekstra lett å følge med på hvordan den enkelte lå an i år fra toppen av den store, åpne setervollen.  Vi gratulerer klubbmesterne 2020, fra venstre:  Martin Nøkleby Melling (H 21-), Mikkel Berglund (H 17-20), Kari Kollstrøm (D 13-14), Reidar Kollstrøm (H 15-16), Helge Graffer (H 40-), Oda Opseth (D 11-12), Ragnhild Elsrud Hultgreen (D 60-), Kristine Grønlund (D 21-), Nan Kristin Rogstad (D 40-) og Helge Revhaug (H 60-)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com