Einar Tommelstad takket av

På Tinget i helga takket tidligere ROL-løper Einar Tommelstad av som president i Orienteringsforbundet etter 4 års innsats. Gjennom Strategi 2020 med mål om at 1% skal være medlem i orienteringslag har han stått i spissen for en avgjørende satsing på rekruttering. Forbundstinget var samstemt om å videreføre satsingen på Strategi 2020. Styret og administrasjonen fikk mye ros for godt arbeid og gode råd til videre arbeid som økt samarbeid med andre organisasjoner, utvikling av «o-kort» og skolesatsing. Flere understreka betydningen av å engasjere ungdom, og Einar kunne kvittere med at han starta sin administrative karriere i o-idretten som ungdomsmedlem i ROL-styret.  Astrid Waaler Kaas overtar stafettpinnen som president. En annen tidligere ROL-løper, Knut Helland, blei valgt som nestleder i Kontrollkomiteen. Morten Dåsnes fra ROL var blant Buskerud o-krets 4 delegater.

Einar takkes av med velfortjente blomster. Foto Ivar Haugen
Einar takkes av med velfortjente blomster. Foto Ivar Haugen
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com