Egentrening i høstferien

Det er ingen felles o-trening i høstferien, så vi oppfordrer til å løpe månedens løype på Kårstadtjernet eller benytte seg av muligheten for to forskjellige o-treninger på Eggemoen. Du kan også benytte deg av Stolpejakt-appen og finne stolper i Hole.

Lars Berglund har funnet frem to gamle o-treninger og hengt ut poster (store og små skjermer) på en Downhill-trening i skrålia innerst på Eggemoen samt økt med o-intervaller mellom satellitt-stasjonen og flystripa..

Downhilltreningen er lagt opp slik, at det er mange korte økter på ca 600-800 meter, men man kan også velge økter på 1,5-2,5 km med flere poster. Tre av øktene er B/C nivå. Kartet stemmer stort sett bra, da det er lite hogst, med unntak av nederst i skrålia, hvor det har vært litt hogst.

Økten med o-intervaller er lagt opp slik, at det er en lang løype på ca 4,4 km. Løypen består av flere kortere løyper med 3-4 poster. Idéen er, at man løper en kort løype så raskt man kan, og går/jogger fra siste post til neste start og løper så i full fart igjen. På postene henger store eller små o-skjermer, men startstedene er ikke markert. Det er også mulighet for en C-løype, men det er ingen o-skjerm på 1. post, da jeg ikke hadde flere skjermer. I området ved post 10-12 og mellom post 14-15 er den en del hogst og området er stort sett ryddet for trær.

Du finner alle kartene herunder:

Downhill/skråli-orientering

O-intervaller

God tur i skogen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com