Aktivitetsinfo fra NOF til klubbene i disse «smittevern»-tider

Under følger utdrag av informasjon fra NOF (her finner du dokumentet i sin helhet)

Aktivitetsinfo til klubbene i disse «smittevern»-tider

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid.

Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte.

Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle-og bevegelsesfriheten.

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger!

NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.
Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

Se følgende sitater fra FHI:

  • «Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»
  • «Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»
  • «Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

NOFs anbefalinger
NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Egenorganisert trening
Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen fellesoppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker.
Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene. All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Som følge av dette har flere av Ringerike O-lag sine medlemmer tatt initiativ til å henge ut treningsløyper og publisere kart på hjemmesiden og Facebook.

Vi forsøker å legge alle treningsopplegg  ut på en «samle»-side med navnet Egentrening

Du finner den i toppmenyen eller ved å gå til siden
http://www.ringerike-o-lag.net/egentrening

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com