2020-styret i ROL

Styret for klubben for 2020 ble valgt på årsmøtet 10.februar, men på grunn av koronarestriksjonene foregikk all møtevirksomhet i vår som nettmøter.  Først på siste styremøte 21.september møttes medlemmene fysisk, og kunne få tatt et bilde.

Styret består av f.v.:  Helge Graffer – Kartutvalget, Kristian Kihle – leder, Kari Strande – Arrangementsutvalget, Kristine Grønlund – Rekruttering- og treningsutvalget, Brede Høibak Gundersen – kasserer og Live Ytrehus – sekretær.   Leder av Trim- og tur-o-utvalget Marion Amundsen sitter også i styret, men var ikke til stede da bildet ble tatt.  Ønsker du kontakt med noen i styret finner du liste over alle tillitsvalgte i ROL her på hjemmesida under fanen INFORMASJON/OM KLUBBEN/TILLITSVALGTE

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com