Trigpunkt-dugnaden/status og oppdaterte dokumenter

Det er stor aktivitet i Trig-punkt dugnaden for rydding av trigonometriske punkter (trig-punkt) i Ringerike kommune. Totalt er det 241 punkter i avtalen ROL har inngått med Kartverket. Pr. nå er 208 punkter tildelt ROL-medlemmer og av disse er ca. 110 ferdig ryddet. Veldig bra!

Det har vært uklart hva man gjør når ingen spor etter signal eller bolter finnes på trig-punktet.

Når man er sikker på at man er på stedet der punktet er (signalet har stått), men alle spor etter signalet og festeanordninger er borte; da gir man status «Ryddet» i Registreringsløsningen og skriver en kommentar om dette.

I tillegg (hvor det er mobil-dekning) er fint om man tar en skjermdump på mobiltelefonen når man står på punktet i Hvor-appen. Når man er hjemme lastes skjermdumpen (bildet) opp i Registerløsningen. Dette beviser at man har vært på stedet, men ikke funnet noen merker etter signalet. Les mer i den oppdaterte «Sjekklisten» som du finner via «Trigpunktdugnad» knappen til høyre. Der finner du alltid oppdatert informasjon om dugnaden.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com