Trening 4. juni – Hovedløpstrening for BuOK

Oppmøte for tirsdagens trening er fra parkeringsplassen innerst på Kilemoen.
Treningen starter kl. 18.00, men kom gjerne noen minutter før!
Avmerking fra E16 nord for Hønefoss.
Avkjørsel mot Kilemoen/Vestre Ådal.
Husk kompass og brikke (veivalgstest)

GPS-koordinat til parkering: 60.209376, 10.206016
Google Maps pluss-kode: 6654+QC Hen

Klubbtreningen arrangeres samtidig som felles hovedløpstrening for kretsens ungdommer i alderen 13-16 år. Temaet er kurver og retning, noe som blir viktig ved årets Hovedløp i Østerdalen i begynnelsen av august. Det er eget nybegynneropplegg.

Treningens er delt opp i fire økter.
Første økt er oppvarmning til felles start/mål-sted i skogen, der øvrige økter har sitt utgangspunkt.
Øvrige økter kan tas i vilkårlig rekkefølge for å få spredning av løpere og unngå kø-løping

  • Oppvarmning fra parkering til start. Ledere kan bruke oppvarmningen til instruksjon i kurver og retningsorientering
  • Veivalgstest – Rett på eller løpe rundt – hva lønner seg?
  • Kurveorientering – Orientere på kurver og velge best veivalg
  • Retningsorientering – Bruke kompass og kurver

Mer info kan komme senere.

På gjensyn i skogen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com