O-trening med pentagon og felles spisning i Holeværingens klubbhus – 8. mai 2018

START
Hole Ungdomsskole, Viksveien 30, 3530 Røyse. Oppmøte helst 17.50.
Det er fellesstart i alle klasser umiddelbart etter kl. 18.00.
Alle klasser løper samme vei fra start mot 1. post.
Kart utleveres i startøyeblikket – ingen tidtakning.
Løypene er nesten identiske med løypene som ble brukt med Nattugla 3, høsten 2017, men flere poster er flyttet litt for å gjøre løypene mer spennende.

MÅL
Sør for idrettshallen på Svendsrudmoen.
Etter målgang arrangerer vi henting av biler ved Hole Ungdomsskole. Alternativt er en god løsning å parkere ved Kjellerberg (gml Tronrud Engineering), og løpe til start som en oppvarming – følg veien lags jordet til skolen.
Det er enkel bespisning etter målgang – maten står framme fra ca kl 19:00.  Litt info under kveldsmaten om høydepunktene videre framover mot sommerferien. Kontakt evt. Anne Guro Nøkleby på mob. 909 67 576 for info.

KART
Vik/Svensrudmoen, målestokk 1:10 000

LØYPER
6,9 km – mellomsvær (med pentagon)
4,8 km – mellomsvær (uten pentagon)
3,2 km – lett (uten pentagon)
Nybegynner – Eget opplegg for nybegynnere fra Svensrudmoen i regi av Trine Opseth – deltagere møter på Svensrudmoen kl. 18

OM POSTENE
O-skjermer uten emit bukker

OM LØYPENE
Postene på alle løyper ligger ikke langt unna stier, og det er en del stiløping, men o-sko anbefales.
Det er IKKE tillatt å løpe over jordene, selv om det kan virke tillokkende noen steder.

På løype 1 er det innlagt en såkalt pentagon. I en pentagon er det fem poster.
Alle poster i pentagonen skal tas to ganger, men i riktig rekkefølge.
Det er viktig å se godt på nummereringen og strekene mellom postene.
Under vises et eksempel på en pentagon, men det er ikke den som er i løypen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com