Månedens løype mars

Så er månedens løype for mars klar til bruk.

Størsteparten av løypa er på Lamoen, som er den nordligste delen av Helgelandsmoen kartet. Postene er o-skjermer med refleks. Løypa er 5 km.

Parkering og start/mål er ved den gamle pistolskytebanen ved Helgelandsmoen.

Selvom kartet er 12 år gammelt, er det fortsatt brukbart, men de små stiene midt på kartet er meget utydelige. Postene er plassert tydelig og ved tydelige detaljer. Det anbefales å ha med kompass!

I området ved post 7 og 8 er det mange flotte bjørketrær, og jeg mødte fem elger, da jeg hang ut postene!

 • Ved passering av det store åpne området sør for Lamoen er det nødvendig å passere en bred bekk to ganger.
  • Anbefalte passasjer er tegnet inn på kartet.
  • Det er en liten gangbru som bør benyttes ved passasje mellom post 2 og 3.
   Veien vest for passasjen finnes ikke lengre og bekken fortsetter vestover!
  • Når du løper fra post 10 til 11, så finnes det nå en bilvei, som passerer bekken. Det anbefales å passere der, da isen ikke er ikke trygg og vandet er kaldt…
  • Bekken nærmest post 11 finnes ikke lengre.

Søndag 1. mars er det 7-10 cm snø i terrenget. Det er ikke noe problem å løpe der og bestemt en flott opplevelse.

Kartet finner du her -> Månedens løype mars 2020

God tur i skogen!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com