Juleløype med rebus på Mosmoen

PM – Juleløype med rebus desember 2017

Jeg har satt ut en 5,5 km lang o-løype med 14.poster på Mosmoen. Start og mål ved rv 241 nord i Mosmoen. Her er det også mulig å parkere. Utvis forsiktighet ved kryssing av jernbanen. Det er obligatorisk å krysse jernbanen der det er avmerket med slikt symbol på kartet. Postene er merket kun med stavrefleks og bokstaver..(ikke postflagg) Tallkodene på postbeskrivelsen kan du se bort ifra. Setter man sammen bokstavene i rekkefølge får man et kodeord. Hint: – noe vi gjør i juletider. Rett kode sendes pr mail eller tekstmelding til undertegnede. Husk å oppgi navn og adresse, og du blir da med i en trekning av en premie. Denne vil bli overlevert vinneren ved en passende anledning.

Kartet er under revisjon, og noe er nytegna i de sentrale områder. (innenfor rv.241 i øst og jernbanen i vest)

Post 11 ligger bak grønnfelt, post 13 i grønnfelt

Løypa blir tatt inn 5.januar 2018.

PDF av løypa finner du her!

God jul!

Hilsen Helge R

Tekstmelding sendes: tlf 47298935

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com