Høringsuttalelse om E16 over Eggemoen

Ringerike o-lag har avgitt en høringsuttalelse til planprogrammet for ny E16 over Eggemoen. De tre aktuelle korridorene for veien ble vist i en artikkel i Ringerikes Blad tirsdag 23.juni, 2016, se lenke. Vår uttalelse, som er ført i pennen av Morten, sier at det beste for o-idretten vil være at det ikke blir gjort noen inngrep i området, men at korridoralternativ 1 er det som i minst grad berører våre interesser.
Les artikkelen: Veien skal legges utenom flystripa (krever abonnement).

Se Høringsuttalelse trase E16 Eggemoen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com