FUNKSJONÆRER TIL RIBBEMARSJEN

Tradisjonen tro arrangerer klubben vår Ribbemarsjen 2.juledag i samarbeid med Ringerikes Blad.  Dette er en av våre faste inntektskilder, og det gir et forholdsvis lett-tjent bidrag i klubbkassa.  I år mangler vi funksjonærer!
Har du anledning til å være med?

Ribbemarsjen går på gangveger fra sentrum i Hønefoss rundt Veienmarka og tilbake til Søndre torg.  Vi trenger en person som kan være ROL’s kontaktperson og koordinator (fin anledning til å bli kjent med de andre medlemmene i klubben), noen til å merke løypa (kjærkommen trimtur før frokost), noen til å dele ut saft ved Veienmarka skole (treffsted for blide juletravere), samt litt annet småtteri.

Dugnadsinnsats i Ribbemarsjen lar seg fint kombinere med familieaktiviteter om kvelden.  I lenken under kan du lese hva løypeansvarlig Kristian sa om arrangementet i fjor.  Vi håper noen er klare til å bidra med dugnadsinnsats i år også, og ber dere kontakte Kari Strande på telefon 909 96 515.

http://www.ringblad.no/nyheter/tradisjonell-ribbemarsj-sprer-seg-utover-landet/s/5-45-10838

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com