Buskerud etablerer kretslag i orientering

Juniorløpere og yngre seniorer i Buskerud kan nå glede seg over at det etableres et kretslag. Det skal være et inkluderende tilbud og åpent for alle løpere i aldersgruppa. Det legges opp til felles treninger hver 14. dag, og første trening og oppstart er onsdag 7. februar på Eikers klubbhus ved Ormåsen skole. Målet med kretslaget er å etablere et godt sosialt juniormiljø og treningsfellesskap, og få ungdommene til å fortsette med o-idrett lengre. Jørgen Baklid er ansatt som trener/koordinator, og vil også kunne bistå løpere som ønsker det med treningsopplegg og veiledning. I ROL er Morten Dåsnes, tlf 41618459, m-daasne@online.no kontaktperson, og oppfordrer alle interesserte ROL-inger i aldersgruppa til å ta kontakt og benytte tilbudet. 16-åringer kan være med fra høsten av. De fleste klubbene i Buskerud har for få juniorløpere til å få egne treningsmiljøer så dette er et felles løft der alle klubbene deltar for å styrke juniortilbudet. Utgiftene deles mellom klubbene slik at tilbudet er gratis for løperne som deltar.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com