ÅRSMØTE 2019

Vi innkaller til årsmøte torsdag 14.februar kl.19.00 i Kartverkets lokaler på Hvervenmoen.  SAKSLISTE:  Årsmelding og regnskap 2018. Årsplan og budsjett 2019.  Valg.  Andre saker som ønskes tatt opp meldes styret ved leder Kristian Kihle innen 31.januar.  Endelig saksliste med saksdokumenter legges ut her på ROLs hjemmeside innen 7.februar.

Bildet viser noen av dem som har sittet i styret for ROL i 2018:  Brede kasserer-Live sekretær- Kristian leder-Helge Kartutvalget.  Møt opp på årsmøtet 14.februar og få med deg hvem som skal styre ROL i 2019.  Vi kan også skilte med tre fine premier som trekkes ut blant årsmøtedeltakerne:

  •  Dekning av startkontingent for hele 2019 hvis vinneren er over 26 år, gavekort på kr 2000 i en sportsforretning hvis vinneren er under 26 år
  • Fire O-bøker fra 2018
  • Et tommelkompass fra SILVA

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com