Sommerjobb som synfarer?

 

ROL ønsker også i år hjelp fra våre ungdommer til å synfare o-kart. Synfaring er bra o-teknisk trening. De som er minst 15 år kan søke.

Aktuelle kartprosjekter er i første rekke Helgelandsmoen (spesielt Svensrud), Toso skole og Bergerbakken skole.

Konkuransedyktig lønn.

For nye synfarere vil det bli gitt opplæring.

Hvis du er interessert, ta kontakt med kartansvarlig, Helge Graffer, hgraffer@frisurf.no.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com