Ringerudseter/Vikerfjell, o-kart fra laserdata og fkb-data

Jeg har lagt ut et kart over Ringerudseter/Vikerfjell på omkring 70 km^2 og et kart over Holleia nordøst på omtrent samme størrelse og et noe mindre som dekker området Storøya-Sundvollen-Vik-Loreåsen. Kartene er generert fra laserdata og fkb-data og de er ikke synfart. Kartene finner du her på forskjellige formater. God tur!

https://www.ringerike-o-lag.net/testkart/

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com