Natt-trening tirsdag 6. desember

Nå blir det oppmøte på Hestbekken de kommende tirsdagstreningene. Som de fleste har fått med seg, så har det vært noe hogst i de nærmeste åsene, men det er likevel rikelig med skogsterreng igjen. Nye hogstflater er korrigert inn på kartet. Terrenget har en spennende og variert sammensetning med tanke på kurvebilde og vegetasjon, og det er mange flotte partier med godt løpbart o-terreng. Denne gangen tilbyr vi to sløyfer på ca 2,5 kilometer. Vi starter som vanlig klokka 18.00.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com