Før-påske-løyper på Mosmoen, Lamoen og Hvalsmoen

Helge har laget en treningsløype på Mosmoen som vil henge ute framover.
Løypa finner du her: Førpåskeløype

Tur-O postene er også ute på Hvalsmoen, og Lars har laget en Treningstur på Hvalsmoen.
Det er også to utgaver av månedens løype på Lamoen: Løype 1  og Løype 2

Vi minner om Helsedirektoratets vedtak, og ber om at ingen bruker treningsløypene til å organisere private treningsgrupper eller lignende!

Tusen takk til Helge, som skriver dette om løypa:

Jeg har i dag lagt ut ei 5 km lang o-løype på Mosmoen – 13 poster med refleks og postflagg. Start og mål er ikke merket, men antydet på kartet ved Metodistkirken, rett sør for Glassverkets østligste parkeringsplass.

Post 3 er ei gravd grop.
Post 5 er en betongklump.
Post 7 er ei gravd grop.
Ingen av disse detaljene er avmerket på kartet, men de er der midt i ringen….
Terrenget er ganske snøbart. Noen få områder på stier er isete, så dobbsko er å anbefale….

I og med at vi har avlyst treninger framover, oppfordrer jeg også andre til å lage o-løyper slik at vi kan trene o-teknikk på egen hånd…

God tur!

Vennlig hilsen
Helge Revhaug

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com