COVID19

CORONOSMITTE | COVID19
Helsedirektoratet har besluttet at all organisert idrettsaktivitet er forbudt, og det blir naturlig nok ikke arrangert fellestreninger eller -aktiviteter i regi av Ringerike o-lag så lenge forbudet gjelder.

Vi er så heldige, at orienteringsløp er en idrett, vi kan dyrke alene eller sammen to-og-to, sålenge vi overholder myndighetenes krav til smittevern og unngår smittespredning.

Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes vedtak og anbefalinger!

Så lenge vi er underlagt restriksjoner i forb. med o-løp gjelder følgende for våre arrangementer:

På løyper med poster finnes det ikke klippetenger, og du skal ikke ta på skjermene.

Det er ikke tillatt med fellestreninger, ingen felles oppvarmning, og ingen utveksling av veivalg, kart og strekktider, som medfører fysisk kontakt mellom mennesker eller overlevering av kart/plastmapper eller annet som kan medføre dråpesmitte.
Bruk gjerne Livelox og andre elektroniske medier for å sammeligne med andre!

Så lenge alle overholder disse krav kan vi fortsette å dyrke vår flotte idrett som egentrening.

Under finner du også utdrag av informasjon fra NOF (her finner du dokumentet i sin helhet)

Aktivitetsinfo til klubbene i disse «smittevern»-tider

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid.

Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte.

Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle-og bevegelsesfriheten.

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger!

NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.
Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

Se følgende sitater fra FHI:

  • «Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»
  • «Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»
  • «Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

NOFs anbefalinger
NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Tur-orientering
Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv om smittevern i forb. med Tur-Orientering.
Du kan laste det ned her -> Informasjonsskriv om smittevern og Tur-Orientering

Egenorganisert trening
Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen fellesoppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker.
Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene. All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Treningsutvalget 21. mars 2020

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com