Tillitsvalgte

TILLITSVALGTE 2021

Styret består av AU og utvalgsledere (fet skrift)

Arbeidsutvalg Navn
Leder Kristian Kihle 
Nestl/sekr (politiatt/taushetserkl) Live Ytrehus
Kasserer Brede Høibak Gundersen
Funksjoner under AU  
Hjemmeside Stig Melling
Ribbemarsjen Morten Dåsnes/Kari Strande
Grenaderen Per Erik Opseth
Eggemomila Lars-Inge Arnevik
Arrangementsutvalg  
Leder Kari Strande 
Medlem (EKT) Stig Melling
Medlem (lager) Marius Bull-Tornøe Bjørkli
Medlem (drakter) Knut Aas
Medlem (ROL karusell) Karen  Backe Langum
Medlem (VDG) Frode Løset
Trim- og tur-o-utvalg  
Leder Marion Amundsen 
Medlem Juha Viena
Medlem Line Arnevik
Medlem Lars Berglund
Medlem Ragnhild E. Hultgreen
Medlem (Ti på topp) Ivar Lindseth
Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder/barneidrettsansvarlig Kristine Grønlund 
Medlem Samuel Schiess
Medlem Kjersti Stræte
Medlem Lars Berglund
Medlem Morten Dåsnes
Kartutvalg  
Leder Lars-Inge Arnevik  
Medlem (kartsalg) Helge Graffer
Medlem Kari Strande
Hederstegnutvalget
Leder Frode Løset
Medlem Per Gunnar Dahl
Medlem Kari Strande
Valgkomite
Leder
Medlem
Revisor Trine Trongmo Opseth
Revisor Knut Ivar Kollstrøm

E-postadresser og telefonnummer

Navn E-post Telefon
Knut Aas hegge7(a)online.no 909 75 727
Marion Amundsen marion_amundsen(a)hotmail.com 456 01 099
Lars-Inge Arnevik Lars-Inge.Arnevik(a)kartverket.no  kartleder(a)ringerike-o-lag.net 977 04 081
Line Arnevik line.arnevik(a)ringerike.kommune.no 470 19 372
Lars Berglund lb.mobil(a)online.no 970 82 813
Marius Bull-Tornøe Bjørkli evensigurd(a)gmail.com 464 01 388
Per Gunnar Dahl per.gunnar.dahl(a)gmail.com 410 74 330
Morten Dåsnes m-daasne(a)online.no 416 18 459
Helge Graffer hgraffer(a)frisurf.no 952 29 711
Kristine Grønlund trening(a)ringerike-o-lag.net 473 00 694
Brede H. Gundersen kasserer(a)ringerike-o-lag.net 911 03 648
Ragnhild E. Hultgreen ra-hultg(a)online.no 411 22 663
Kristian Kihle leder(a)ringerike-o-lag.net 905 05 961
Knut Ivar Kollstrøm knut.kollstrom(a)gmail.com 404 55 355
Karen Backe Langum karen.langum(a)gmail.com 481 98 058
Ivar Lindseth ivar-lin(a)hotmail.com 900 86 639
Frode Løset frloeset(a)online.no 928 55708
Samuel Schiess samuel.schiess@bluewin.ch
Stig Melling stig(a)melling.no 951 24 632
Per Erik Opseth per.erik(a)opseth.nu 900 43 280
Trine Trongmo Opseth trine(a)opseth.nu 419 20 442
Kari Strande arrangement(a)ringerike-o-lag.net 909 96 515
Kjersti Stræte hegge7(a)online.no 416 66 290
Juha Viena viena(a)online.no 951 47 533
Live Ytrehus nestleder(a)ringerike-o-lag.net 951 09 931

Sist oppdatert 23. mars 2020

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com