Kartsalg

10_ny_09Ringerike O-lag har kart over en lang rekke terrengtyper. Flate furumoer, storskog med gulmyrer, ravineterreng og gropterreng. Helge Revhaug har hånd om kartsalget. Slik får du kontakt med ham:
E-post: Helge Revhaug
Telefon: mobil 47 29 89 35

******

Klikkbart oversiktskart
Nå ligger også mange av kartene ute som PDF-filer. De er passordbeskyttet, og du må ta kontakt med Helge Revhaug for eventuelt å få tilgang.
Digitalt kartarkiv.

 

Konkurransekart Sist utgitt Målestokk Areal
Shjongslunden 2013 1:3500  
Eggemoen 2013 1:10000 ?
Oppenåsen-Kilemoen 2012 1:10000 ? km2
Oppenåsen-Kilemoen 2013 1:15000 ?
Sundvollen 2011 1:10000 2,8 km2
Ringkollen 2009 1:10000 8,0 km2
Helgelandsmoen 2008 1:10000 5,0 km2
Bergermoen 2007 1:10000 6,5 km2
Bergermoen 2006 1:15000 6,5 km2
Bergermoen 2006 1:10000 6,5 km2
Moesmoen 2006 1:10000 5 km2
Schjongstangen 2006 1:5000 3 km2
Kleivstua 2005 1:10000 16 km2
Glisætra 2002 1:15000 13 km2
Hovinsætra 2002 1:10000 ?
Hønefossen (sentrum) 2002 1:5000 4 km2
Helgelandsmoen Nord – Lamoen 2000 1:10000 3 km2
Helgelandsmoen Sør 2000 1:10000 3 km2
Treningskart
Ringkollen vinter 1994 1:15000 19km2
Moesmoen 2003 1:10000 5 km2
Bergerbakken 1999 1:10000 10 km2
Skjerpåsen 1999 1:10000 7 km2
Aurenhaugen 1998 1:10000 2 km2
Vågårdsåsen 1998 1:15000 20 km2
Åbortjern 1996 1:10000 7,5 km2
Kvitmyråsen 1996 1:15000 12 km2
Sokna, nord 1994 1:10000 5 km2
Ringkollen (vinterutgave) 1994 1:15000 18 km2
Semmentjern 1984 1:15000
Gulsplassætra – Semmentjern 1984 1:15000
Skole- og instruksjonskart
Veien skole 2013 1:2500
Eikeli 2013 1:2500
Veienmarka skole 2013 1:2500
Gjesvalåsen 2001 1:7500
Viksåsen 2001 1:7500
Veienmarka 2001 1:7500 2 km2
Heggen 1998 1:10000
Burudåsen 1985 1:10000
Hole ungdomsskole 1985 1:5000  

KartnavnÅrMålestokkEierPDFOCADType
Vik20141:10000ROLo-kart
Schjongslunden20131:3500ROLskolekart
Schjongstangen20061:4000ROLsprintkart
Hønefoss sentrum20021:5000ROLgatekart
Kartverksskogen20101:10000Kartverket BILnærkart
Gullerudmarka20031:10000Fossekallen o-kart
Eggemoen20131:10000ROL o-kart
Veienmarka19971:7500ROLnærkart
Hovsmarka20121:10000ROLo-kart
Hensmoen-Eggemoen20151:10000ROL/Fossekalleno-kart
Hvervenmoen19971:10000Kartverket BILo-kart
Bergerbakken skole20151:5000ROLskolekart
Sundvollen20111:10000ROLo-kart
Viksåsen20141:5000ROLsprintkart
Viksåsen20011:10000ROLnærkart
Vik skole20091:4000ROLskolekart
Helgelandsmoen20081:10000ROLo-kart
Heggen19981:10000ROLnærkart
Oppenåsen - Kilemoen20121:15000ROLo-kart
Bergermoen20071:10000ROLo-kart
Kleivstua20051:10000ROL/Tyrvingo-kart
Hovinsetra20021:10000ROLo-kart
Mastedalen20011:10000Fossekalleno-kart
Kvitmyråsen19961:15000ROL/Strandeno-kart
Burudåsen19851:10000ROLo-kart
Oppen19931:10000ROLo-kart
Mosmoen20131:10000ROLo-kart
Mosmoen20061:10000ROLo-kart
Gjesvaldåsen20011:10000ROLNærkart
Ullerål skole20091:1000ROL/FossekallenSkolekart
Hallingby nord20041:7500ROLNærkart
Eggemoen19951:15000ROLo-kart
Ringkollen20141:10000ROLo-kart
Ringkollen20091:10000ROLo-kart
Oppenåsen - Semmentjern19971:15000ROLo-kart
Skjerpåsen19991:10000ROL/Fossekalleno-kart
Aurenhaugen19981:10000ROLo-kart
Sokna nord19921:10000ROLo-kart
Sokna skole19941:7500ROLnærkart
Åbortjern19961:10000ROL/Strandeno-kart
Svensrud20161:4000ROLSkolekart
Løvlia - Damtjern20161:10000ROLo-kart
Bergerbakken20031:10000ROL/Fossekalleno-kart
Vågårdsåsen19981:15000ROL/Fossekalleno-kart
Hvalsmoen20171:5000ROLsprintkart
Kartverksskogen20171:10000Kartverket BILNærkart
Toso skole20171:4000ROLSkolekart
Prestemoen sør20171:7500ROLtreningskart
RIngkollen19941:15000ROLO-kart

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com