Nærturorientering i Hole

Rinturo_logogerike o-lag (ROL) lanserer i år (2014) 4 nærturorienteringsløyper i Hole; ei rundløype på Sundvollen (grønn gradering), ei rundt Sundvollen oppvekstsenter (blå gradering), ei i Biliåsen (Viksåsen) (grønn graderinger) og ei på Borgermoen (grønn gradering).
Alle løypene er ment som lavterskel tilbud for de som har lite erfaring med orientering. Passer godt for barnefamilier – noen av postene er ekstra spennende for de yngste, og vi har lagt inn litt informasjon om kulturminner og naturvernområdene. Vi håper at dette kan være et inspirerende aktivitetstilbud til de som trenger å legge om livsstilen til mer fysisk aktivitet.

Kart med løyper lastes ned fra www.turorientering.no.

Kart med løyper har vært tilgjengelig for nedlasting og alle poster stått ute fra 16. april.
Løypa i Biliåsen kan lastes ned gratis. For de tre andre løypene koster nedlasting med kart kr 40 per stykk.
Totalt er det satt ut 25 poster som står ute til midten av september. Alle som finner minst 20 poster, kan få krus med Ringerike o-lags logo.
( Må sende melding til m-daasne@online.no).

På hver av postene er det en kode som må noteres. Kontrollkort til å notere kode følger opplegget eller en kan logge seg inn på Ringerike o-lag på www.turorientering.no og registrere seg og fylle ut kodene på skjema der. (Husk å ta med blyant på turene.)

Løypa i Biliåsen er til gratis nedlasting. Post A inngår også i trimopplegget Ti på topp – så her kan en slå to fluer i en smekk. Mandag 26. mai blir det fellestur i denne løypa med oppfrisking av orienteringskunnskaper. Frammøte herredshuset Hole på Vik kl 18.00. Ta kontakt om det er grupper som ønsker flere slike fellesturer.

Gir dette opplegget mersmak, kan en prøve vår ordinære turorientering med poster bl.a. i området ved Kleivstua. Konvolutter med kart og informasjon selges bl.a. på Esso Sundvollen.

Ringerike o-lag har også trening for rekrutter i Hole hver onsdag i mai og juni.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com