Tillitsvalgte

Adresseliste
tillitsvalgte – styremedlemmer utheva

Arbeidsutvalg

Navn

e-post

Telefon

Mobil

Leder

Kristian Kihle

leder@ringerike-o-lag.net

905 05 961

Nestleder/sekretær/politiattester

Live Ytrehus

live.ytrehus@gmail.com

951 09 931

Kasserer

Brede Høibak Gundersen

kasserer@ringerike-o-lag.net

911 03 648

Funksjoner under AU

Internett/webmaster

Sander Arnevik

webmaster@ringerike-o-lag.net

47648810

Ribbemarsjen

Morten Dåsnes/Kari Strande

m-daasne@online.no

41618459

Grenaderen

Anders B. Brattli

andersbbrattli@gmail.com

90632465

Eggemomila

Lars-Inge Arnevik

eggemomila@ringerike-o-lag.net

97704081

Statistikk

Eli Strande

Eli.strande@hod.dep.no

936 73 550

Rekrutterings- og treningsutvalg

Leder/barneidrettsansvarlig

Anne Guro Nøkleby

anne.guro.nøkleby@kartverket.no

909 67 576

Medlem

Kjærsti Stræte

hegge7@online.no

Medlem (UK)

Lars Inge Arnevik

lars-inge@arnevik.net

977 04 081

Medlem

Lars Berglund

lb.mobil@online.no

970 82 813

Medlem

Morten Dåsnes

m-daasne@online.no

416 18 459

Arrangement

Leder

Kari Strande

kar-st@online.no

32 15 99 14

90 99 65 15

Medlem EKT

Stig Melling

stig@melling.no

95 12 46 32

Medlem hovedansvar –
lager

Mette E. Heimstad

m-eheims@hotmail.com

95444388

Medlem draktsalg

Knut Aas

Hegge7@online.no

909 75 727

Vegetasjon, dyreliv og
grunneierkontakt

Frode Løset

frloeset@online.no

928 55 708

Kartutvalg

Leder

Helge Graffer

hgraffer@frisurf.no

952 29 711

Medlem kartsalg

Helge Revhaug

kartsalg@ringerike-o-lag.net 47298935

Trim- og Tur-o-utvalg

Leder

Sissel Skovly

sskovly@gmail.com

95295761

Medlem

Magne Kvamme

mmagnek@broadpark.no

90196267

Medlem

Ragnhild Hultgreen

ra-hultg@online.no

41122663

Medlem

Anne Kristin Kvamme

anne-kristin@tronrudgruppen.no

913 56 654

Medlem

Lars Berglund

lb.mobil@online.no

97082813

Ti på topp

Ivar Lindseth

ivar-lin@hotmail.com

90086639

Hederstegnutvalg

Leder

Frode Løset

frloeset@online.no

928 55 708

Medlem

Per Gunnar Dahl

 per.gunnar.dahl@asak.no

41074330

Medlem

Ragnhild E Hultgreen

Ra-hultg@online.no

41122663

Revisor

Revisor

Kari Enerhaugen

kariaene@online.no

46963789

Revisor

Kirsti Kringhaug

kirsti.kringhaug@kartverket.no

412 45 772

Valgkomite (2017)

Leder

Morten Dåsnes

m-daasne@online.no

416 18 459

Varamedlem

Mette Heimstad

m-eheims@hotmail.com

954 44 388

Medlem

Kristian Kihle

kriskihl@online.no

905 05 961

Sist oppdatert 28. mars 2016

 

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com