Tillitsvalgte

Adresseliste
tillitsvalgte – styremedlemmer utheva

Arbeidsutvalg Navn e-post Mobil
Leder Kristian Kihle leder@ringerike-o-lag.net 90505961
Nestleder, sekretær, politiattester Live Ytrehus live.ytrehus@gmail.com 95109931
Kasserer Brede Høibak Gundersen kasserer@ringerike-o-lag.net 91103648
Funksjoner under AU
Internett/webmaster Sverre Graffer webmaster@ringerike-o-lag.net 95939145
Ribbemarsjen Morten Dåsnes/Kari Strande m-daasne@online.no 41618459
Grenaderen Anders B. Brattli andersbbrattli@gmail.com 90632465
Eggemomila Lars-Inge Arnevik eggemomila@ringerike-o-lag.net 97704081
Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder,

barneidrettsansvarlig

Anne Guro Nøkleby anne.guro.nøkleby@kartverket.no 90967576
Medlem Kjærsti Stræte hegge7@online.no 41666290
Medlem Trine Opseth  topse@broadpark.no
Medlem Lars Berglund lb.mobil@online.no 97082813
Medlem Morten Dåsnes m-daasne@online.no 41618459
Arrangement
Leder Kari Strande kar-st@online.no 90996515
Medlem EKT Stig Melling stig@melling.no 95124632
Medlem hovedansvar –
lager
Mette E. Heimstad m-eheims@hotmail.com 95444388
Medlem draktsalg Knut Aas Hegge7@online.no 90975727
Medlem ROL karusell Karen  Bakke Langum  karen.langum@gmail.com
Vegetasjon, dyreliv og
grunneierkontakt
Frode Løset frloeset@online.no 92855708
Kartutvalg
Leder Helge Graffer hgraffer@frisurf.no 95229711
Medlem kartsalg Lars-Inge Arnevik kartsalg@ringerike-o-lag.net 97704081
Trim- og Tur-o-utvalg
Leder Sissel Skovly sskovly@gmail.com 95295761
Medlem Juha Viena jv@roarjorgensen.no 96907280
Medlem Ragnhild Hultgreen ra-hultg@online.no 41122663
Medlem Anne Kristin Kvamme anne-kristin@tronrudgruppen.no 91356654
Medlem Lars Berglund lb.mobil@online.no 97082813
Ti på topp Ivar Lindseth ivar-lin@hotmail.com 90086639
Hederstegnutvalg
Leder Frode Løset frloeset@online.no 92855708
Medlem Per Gunnar Dahl  per.gunnar.dahl@asak.no 41074330
Medlem Ragnhild E Hultgreen Ra-hultg@online.no 41122663
Revisor
Revisor Kari Arnestad kariaene@online.no 46963789
Revisor Kirsti Kringhaug kirsti.kringhaug@kartverket.no 41245772
Valgkomite 
Leder Ivar Lindseth ivar-lin@hotmail.com 90086639
Varamedlem Juha Viena jv@roarjorgensen.no 96907280
Medlem Marion Amundsen marion_amundsen@hotmail.com 45601099

Sist oppdatert 9. mars 2018

 

 

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com