Tillitsvalgte

TILLITSVALGTE 2019

Styret består av AU og utvalgsledere (fet skrift)

 

Arbeidsutvalg Navn
Leder Kristian Kihle 
Nestl/sekr (politiatt/taushetserkl) Live Ytrehus
Kasserer Brede Høibak Gundersen

 

Funksjoner under AU  
Hjemmeside Sverre Graffer/ Even Amundsen Bjørkli
Ribbemarsjen Morten Dåsnes/Kari Strande
Grenaderen Per Erik Opseth
Eggemomila Lars-Inge Arnevik

 

Arrangementsutvalg  
Leder Kari Strande 
Medlem (EKT) Stig Melling
Medlem (lager) Marius Bull-Tornøe Bjørkli
Medlem (drakter) Knut Aas
Medlem (ROL karusell) Karen  Backe Langum
Medlem (VDG) Frode Løset

 

Trim- og tur-o-utvalg  
Leder Sissel Skovly            
Medlem Juha Viena
Medlem Anne Kristin Kvamme
Medlem Lars Berglund
Medlem Ragnhild E. Hultgreen
Medlem (Ti på topp) Ivar Lindseth

 

Rekrutterings- og treningsutvalg
Leder/barneidrettsansvarlig Kristine Grønlund 
Medlem Aina Elise Viena
Medlem Kjersti Stræte
Medlem Lars Berglund
Medlem Morten Dåsnes

 

Kartutvalg  
Leder Helge Graffer 
Medlem (kartsalg) Lars-Inge Arnevik

 

Hederstegnutvalget
Leder Frode Løset
Medlem Ragnhild E. Hultgreen
Medlem Per Gunnar Dahl

 

Valgkomite
Leder Anne Guro Nøkleby
Medlem Marion Amundsen
Varamedlem Ivar Lindseth

 

Revisor Trine Trongmo Opseth
Revisor Knut Ivar Kollstrøm

 

 

 

 

 

E-postadresser og telefonnummer

 

Navn E-post Telefon

 

Knut Aas hegge7@online.no 909 75 727
Marion Amundsen marion_amundsen@hotmail.com 45601099
Lars-Inge Arnevik Lars-Inge.Arnevik@kartverket.no 977 04 081
Lars Berglund lb.mobil@online.no 970 82 813
Even Amundsen Bjørkli
Marius Bull-Tornøe Bjørkli evensigurd@gmail.com
Per Gunnar Dahl per.gunnar.dahl@gmail.com 41074330
Morten Dåsnes m-daasne@online.no 416 18 459
Helge Graffer hgraffer@frisurf.no 952 29 711
Sverre Graffer sverre.graffer@gmail.com 959 39 145
Kristine Grønlund krigro2@gmail.com 47300694
Brede H. Gundersen kasserer@ringerike-o-lag.net 911 03 648
Ragnhild E. Hultgreen ra-hultg@online.no 411 22 663
Kristian Kihle kriskihl@online.no 905 05 961
Anne Kristin Kvamme anne-kristin@tronrudgruppen.no 913 56 654
Knut Ivar Kollstrøm knut.kollstrøm@gmail.com 40455355
Karen Backe Langum karen.langum@gmail.com 48198058
Ivar Lindseth ivar-lin@hotmail.com 900 86 639
Frode Løset frloeset@online.no 928 55708
Anne Guro Nøkleby agnokleby@gmail.com 90967576
Stig Melling stig@melling.no 951 24 632
Per Erik Opseth Per.Erik.Opseth@kartverket.no
Trine Trongmo Opseth trine@opseth.nu
Sissel Skovly sskovly@gmail.com 952 95 761
Kari Strande kar-st@online.no 909 96 515
Kjersti Stræte hegge7@online.no 416 66 290
Aina Elise Viena ainaviena94@gmail.com 90709480
Juha Viena jv@roarjorgensen.no 969 07 280
Live Ytrehus live.ytrehus@gmail.com 951 09 931

Sist oppdatert 11. mars 2019

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com